Games Marketplace - Odealo
0.00 25 (Click on the icon to view details)

Życie i Śmierć Gwiazd

This page is a translation of the original work by David Taylor that can be found at faculty.wcas.northwestern.edu/~infocom/The%20Website/index.html

 

 

Other recommended articles and pages
POE CURRENCY BUY DIABLO 4 GOLD
DIABLO 4 ITEMS BUY HYPIXEL COINS

 

Życie i Śmierć Gwiazd

 

Wprowadzenie

Kiedy słuchałem, jak mówił uczony astronom,
Kiedy dowody w cyfrach nakreślił przede mną,
Kiedy pokazał wykresy i diagramy,
     dodawał, dzielił, mierzył je,
Kiedy siedząc usłyszałem astronoma na wykładzie,
     który otrzymał ogromny aplauz,
Nie wiem, dlaczego czułem się znużony,
Póki nie wyszedłem stamtąd,
A idąc wśród wilgotnej, tajemniczej nocy,
    i od czasu do czasu,
W milczeniu spoglądałem na gwiazdy.

Walt Whitman


(Token Beauty Photo)

Przejdź do strony głównej Davida Taylora

 

 

Ciężki los pana Whitmana jest zbyt dobrze znany dla laika, który przeszukał Internet, poszukując informacji o atronomii. Łatwo jest znaleźć strony pełne odmian "Gee, Wow" zapełnione spektakularnymi zdjęciami, a także spektakularnie naukowym laniem wody, że nadaje się jedynie dla głuptasów. Równie łatwo notatki z wykładów na poziomie uczelni, wraz z rozwiązaniami szczegółowych problemów matematycznych z zadań domowych.

Wykładam fizykę i astronomię na Northwestern University od 1989 roku (dlatego kwalifikuję się jako „uczony astronom” w wierszu) i miałem odczucie, że w sieci z pewnością jest miejsce na kilka stron usytuowanych mocno pomiędzy tymi skrajnościami. To strona to rezultat. Omawia ewolucję gwiazd na szczegółowym, ale łatwym do zozumienia poziomie. Szczerze mówiąc, ta strona nie jest przeznaczona do przeglądania. Przeznaczona jest by być czytaną. Przeglądanie jest w porządku, jeśli chcesz tylko kilku faktoidów, ale jeśli naprawdę chcesz zrozumieć temat, musisz przestudiować ją od początku do końca i zrozumienie jest tym, o czym jest ta strona. Jestem nauczycielem. Nie jestem prowadzącym quiz show. Strona obładowana jest przypisami i linkami, które możesz pominąć jeśli chcesz, jednak dostarczają one bardzo przydatnych szczegółow i dyskusję w czasie, kiedy ich potrzebujesz. Możesz przeczytać jedynie główną narrację i złapać sedno informacji, lub także przeczytać wszystkie strony i być gotowym udać się w drogę poprzez sesję plakatoweą podczas następnego dorocznego spotkania Astrophysical Society of the Pacific. Wybór nalezy do ciebie.

W każdym aspekcie strony przestrzegałem zasady, żę jest duża różnica pomiędzy uproszczonym, a prostym. Bardzo się starałem nie powtarzać niektórych wymęczonych stereotypów popularnej astronomii, nie dlatego że są stereotypami, dlatego że są zwykle błędne. Uproszeczenie jest w porządku, ale kiedy docieramy do punku gdy uproszczenie jest raczej prostolinijne niż proste, wtedy jest czas na omówienie szczegółów, a ja to robię.

Tyle wstępu; zacznijmy mówić o astrofizyce!

David Taylor
Evanston, IL
Czerwiec, 2012

d-taylor2@northwestern.edu